Participants

Contact & Activities

Participating city

Trnava
65.536 inhabitants

Local contact

Úsek marketingu a komunikácie
Petra Vráblová
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
++421 0949117920

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia mestskej udržateľnej mobility prostredníctvom posterov, plagátov, webových stránok, lokálnych médií a sociálnych sietí.
sprievodné podujatie z 14. septembra: - Trnavský dobrý maratón - v spolupráci s o.z. Iskierka na podporu inej formy mobility, resp. Imobility. Beh cez mesto pre zdravotne znevýhodnených;
- Cykloprehliadka s architektom „Po stopách trnavského industriálu“ - orgsnizované Trnava Tourism
16. septembra: - Raňajky pre cyklistov so Slovenským cykloklubom Bicyglo Trnava, pre všetkých tých, ktorí sa ráno zastavia na bicykli pri Trojičke + poskytnutie info o cyklotrasách a pod.
- "Prejdime sa spolu po kultúrnej ceste" - čítanie z diela J. Verna „Paríž v 20. storočí“ v Knižnici J. Fándlyho a v Divadle J. Palárika s medzizástavkou na výstave trvalo udržateľných opatrení mesta Trnava na radnici.
- MHD zdarma na VP
17 September
Raňajky pre nemotoristov – ukáž cestovný lístok, príď na bicykli, korčuliach, či kolobežke a raňajky máš zadarmo
- MHD zdarma na VP
- pilotná skúška Pešibusu - po vyhodnotení internetového dotazníka trasa z Kamennej cesty do ZŠ J. Bottu v spolupráci s mestskou políciou, peší doprovod detí do školy
18 September
- Aktivity pre deti s mestskou políciou - interaktívne prednášky o bezpečnom pohybe po meste peši a na bicykli s mobilným dopravným ihriskom pred radnicou, kde si môžu vyskúšať jazdu na bicykli či kolobežke v provizórnej cestnej premávke
- MHD zdarma na VP
- možnosť skúšobnej jazdy na zdieľaných trnavských bicykloch
19 September
- Aktivity pre deti s mestskou políciou pred radnicou - interaktívne prednášky o bezpečnom pohybe po meste peši i na bicykli pre MŠ a ZŠ
- MHD zdarma na VP
20 September
Raňajky pre nemotoristov pri – ukáž cestovný lístok, príď na bicykli, korčuliach, či kolobežke a raňajky máš zadarmo
- MHD zdarma na VP
- spustenie foto súťaže na sociálnych sieťach s cieľom kreatívne poukázať na formy prepravy/pohybu po meste
21 September
VI. Majstrovstvá detí na dvoch kolesách SCK Bicyglo v Sade Antona Bernoláka - 4 súťažné disciplíny s cieľom trávenia spoločného aktívneho voľného času
- MHD zdarma na VP
22 September
Deň bez áut.
uzavretá Radlinského ulica - vytvorená oddychová zóna pre verejnosť mamiesto parkovacích miest na ulici priamo nadväzujúcej na pešiu zónu, pre deti mobilné dopravné ihrisko pod dohľadom mestskej polície,
-servis bicyklov
- MHD zdarma pre všetkých,
-počas celého tyždňa vedomostné aj zábavné súťaže na podporu kampane či mobility vo všeobecnost v spolupráci s Trnavským rádiom
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Uzavretá bude Radlinského ulica, ktorá je jednou z ciest priamo nadväzujúcich k pešej zóne. V tento deň sa na nej posnažíme namiesto parkovacích miest vybudovať oddychovú zónu pre verejnosť a na ceste bude pre najmenších k dispozícii dopravné ihrisko korigované mestskou políciou slúžiace k vzdelávaniu bezpečnej chôdze a cyklistiky v "premávke".
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas