Participating towns and cities

Slovakia Trebišov (Trebisov) , Slovakia

Website:
Population:
23.523 inhabitants
Department:
KP
Contact:
Mištaničová
Mestský úrad
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov
(++421) 56 672 2664
Trebišov (Trebisov) already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2014

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Trebišov (Trebisov) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
propagácia udržatetelnej mobility na území mesta prostredníctvom všetkých dostupných kanálov v Trebišove
MŠ na Komenského ul. - Environmentálna výchova v mestskom parku,
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia,
stretnutie detí zo všetkých troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.
Jazda na vodných bicykloch: rybník v mestskom parku 14.00 h – 18.00 h - pre širokú verejnosť
17 September
MŠ na Hviezdoslavovej ul. a MŠ na Ul. 1. decembra - turistická vychádzka do mestského parku,
MŠ na Komenského ul. – vychádzka v blízkosti školy,
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia,
stretnutie detí zo všetkých troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci ŠKD „Maľovaný chodník“.
Jazda mestským elektromobilom: parkovisko pred OC Kaufland 13.30 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
18 September
MŠ na Hviezdoslavovej ul. a MŠ na Ul. 1. decembra - Polhodinka k zdraviu: cvičenie detí a rodičov v areáli školského dvora,
MŠ na Škultétyho, MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia,
stretnutie detí zo všetkých troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.

ANTIKCityBike 5 hodín bicyklovania ZDARMA s kódom 2DH8Y7 (VOUCHER) - pre širokú verejnosť
Jazda na koníkoch: lúka v mestskom parku 13.00 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
Jazda mestským elektromobilom: parkovisko pred ZŠ na Ul. M. R. Štefánika 13.30 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
Preprava MHD ZDARMA - pre širokú verejnosť
19 September
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - vychádzky do blízkeho okolia, stretnutie detí zo všetkých
troch škôl pri jednej z historických dominánt mesta Trebišov,
MŠ na Komenského ul. - pohybové hry na kolobežkách v areáli školského dvora,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci zo ŠKD ,,Krokom k zdraviu“- vychádzka a aktivity v mestskom parku,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.

Dopravné ihrisko pre deti: parkovisko pred MsÚ 9.00 h - 12.00 h - pre širokú verejnosť
Jazda mestským elektromobilom: parkovisko pred ZŠ na Pribinovej ul. 13.30 h – 15.00 h - pre širokú verejnosť
20 September
MŠ na Škultétyho ul., MŠ na Ul. Pri Polícii, MŠ na Ul. 29. augusta - súťaže v areáli školského dvora,
MŠ na Komenského ul. - Superstar na školskom dvore,
ZŠ na Ul. I. Krasku - vychádzka žiakov do parku „Poznaj a chráň mestský park“,
ZŠ na Komenského ul. - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“,
ZŠ na Komenského ul. - žiaci I. stupňa a zo ŠKD sa zúčastnia vychádzky v okolí školy,
ZŠ na Pribinovej ul. - vychádzky do okolia školy, mestského parku, centra mesta a na hrádzu,
ZŠ na Pribinovej ul. - žiaci 7. ročníka - bicyklovanie,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - žiaci v ŠKD uskutočnia prechádzky v okolí školy,
ZŠ na Ul. M. R. Štefánika - zapojenie sa žiakov do výzvy: „Do školy pešo, bicyklom alebo kolobežkou“.

VÝZVA pre občanov mesta Trebišov: do práce peši, na bicykli alebo MHD - pre verejnosť
22 September
Korčuľovanie pre verejnosť na zimnom štadióne ZDARMA - tri časové vstupy:
12.30 h - 14.30 h / 15.00 h - 17.00 h / 17.30 h - 19.30 h

Permanent measures Permanent measures

Trebišov (Trebisov) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc) planned
Use of ecological vehicles for public transport fleets
The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Accessibilities
Create wheelchair ramps planned
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
Launch of accessibility plans planned
Create useful tool for people with reduced mobility planned
New forms of vehicle use and ownership
Responsible car-use (eco-driving etc)
Use of clean vehicles
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Create systems for buses and walking trains planned