Participating towns and cities

SlovakiaSenec, Slovakia

Website:
Population:
20.116 inhabitants
Department:
Útvar projektového riadenia
Contact:
Mgr. Angelika Matlohová
Mestský úrad
Mierové námestie 8
903 01 Senec
(++421) 910990976
Senec already registered 7x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Senec organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
17 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl, Beh zdravia XXX. ročník
18 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
19 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
20 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, výtvarná súťaž pre deti seneckých materských škôl
21 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec, Senecký beh okolo Slnečných jazier IX. ročník
22 September
Súťaž o najzaujímavejšiu fotku propagujúcu aktívny spôsob dopravy ( pešia chôdza, bicykel, kolobežka a pod.) na Facebooku mesta Senec

Permanent measures Permanent measures

Senec implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes planned
Plánované je do konca roka nainštalovanie cykloboxov na Termináli integrovanej dopravy v Senci a vybudovanie novej cyklotrasy na Hečkovej ulici v Senci.
Pedestrianisation
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Mesto Senec prevádzkuje bezplatnú Miestnu autobusovú dopravu (MAD), zabezpečujú ju 2 autobusy.
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas
Accessibilities
Lowering of pavements
Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles planned
Do konca septembra budú nainštalované nabíjacia stanica pre 2 elektromobily, 5 elektrobicyklov a MsÚ získa v rámci projektu eGUTS INTERREG aj 8 elektrobicyklov