Participants

Contact & Activities

Participating city

Białowieża ()
2.105 inhabitants

Local contact

Samodzielne stanowisko
Mateusz Gutowski
Sportowa 1, 17-230 Białowieża
++48 507859617

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
21 September
Rajd rowerowy połączony z uprzątnięciem Miejsc Pamięci na terenie gminy Białowieży. Rajd zakończy się wspólnym ogniskiem wszystkich uczestników.