Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Schieren
2.036 inhabitants

Local contact

Commission de la mobilité
Camille Pletschette
90, rte de Luxembourg
9125 Schieren
++352 81266850

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Aktioun Kilometerschlaang an der Grondschoul während der ganzer Woch, d'Schoulkanner déi zu Fouss oder mam Velo an d'Schoul kommen kréien dës verrechent.
16. - 22.09. Sentier Adrien Ries Spadséierwee vum Dag an de Gemengen Colmer-Bierg, Schieren, Ettelbréck, Bettenduerf, Dikrich a Bettenduerf
17 September
Lokalaktivitéit an der Gemeng Schieren r.v um 18h30 an der rue du Moulin, d'Wanderer an d'Nordic-Walker ginn eng Rondonnée vun 8 km, d'Velosfuerer fueren eng Stréck um PC 15 a Richtung Miersch oder Dikrich.
18 September
Myenergy um 19:00 Auer Themenowend an der Primärschoul zu Dikrich
20 September
Konferenz Fortbewegung & Fortschrëtt IV vu 9h30 - 13h00 am European convention Center
21 September
Autofräien Dag den CR 345 vun Ettelbréck op Welsduerf ass deen Dag fir den Individualverkéier zou.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
den CR 345 vun Ettelbréck op Welsduerf gëtt deen Dag fir den individualverkéier zou gemaach.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
  • Other: Aweiung vun der M-Box um Schierener Halt an der Chargy-statioun bei der Gemeng
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
New forms of vehicle use and ownership
  • Charging points for electric vehicles