Participants

Contact & Activities

Participating city

Świerklaniec
12.000 inhabitants

Local contact

Promocji
Benedykt Guzy
ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec
++48 728429195

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
15 września - Rowerowy Rajd Sąsiedzki
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu inaugurujemy Rowerowym Rajdem Sąsiedzkim organizowanym wspólnie przez gminy Piekary Śląskie, Radzionków i Świerklaniec. To propozycja aktywnego i rodzinnego spędzenia niedzieli - do wzięcia udziału zapraszamy zarówno dzieci (pod opieką osoby dorosłej) jak i osoby dorosłe. Około godz. 15:30 uczestnicy pojawią się pod Kopcem Wyzwolenia w Piekarach Śląskich a zakończenie planowane jest na godz. 16:30 pod basztą w Świerklańcu, gdzie dla wszystkich uczestników przygotowane zostanie ognisko.