Participating towns and cities

Bulgaria Перник (Pernik) , Bulgaria

Website:
Population:
84.511 inhabitants
Department:
Строителство, Инфраструктура и Екология
Contact:
Мария Петрова
гр. Перник, пл. "Св. Иван Рилски" 1А
2300
(++359) 0884458768
Перник (Pernik) already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2019 2004 2002

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Перник (Pernik) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Ролеви игри "Върви с нас" с деца от подготвителни групи в детски градини;
Провеждане на дискусии в час на класа по темите "Най-краткият път от дома до училище" (I-IV клас) и "Безопасно ходене и колоездене" (V-VII клас)
17 September
Ролеви игри "Върви с нас" с деца от подготвителни групи в детски градини;
Провеждане на дискусии в час на класа по темите "Най-краткият път от дома до училище" (I-IV клас) и "Безопасно ходене и колоездене" (V-VII клас)
18 September
Ролеви игри "Върви с нас" с деца от подготвителни групи в детски градини;
Провеждане на дискусии в час на класа по темите "Най-краткият път от дома до училище" (I-IV клас) и "Безопасно ходене и колоездене" (V-VII клас)
19 September
Ролеви игри "Върви с нас" с деца от подготвителни групи в детски градини;
Провеждане на дискусии в час на класа по темите "Най-краткият път от дома до училище" (I-IV клас) и "Безопасно ходене и колоездене" (V-VII клас)
20 September
Ролеви игри "Върви с нас" с деца от подготвителни групи в детски градини;
Провеждане на дискусии в час на класа по темите "Най-краткият път от дома до училище" (I-IV клас) и "Безопасно ходене и колоездене" (V-VII клас)
22 September
Ден без автомобили - Затваряне на ул. "Радомир" в интервала между 10:00ч. и 14:00ч. , с цел осигуряване на допълнителна зона за пешеходци и велосипедисти.

Car-free day Car-free day

Перник (Pernik) carries out a Car-Free Day 2019 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
ул. "Радомир"