Participants

Contact & Activities

Participating city

Smiltene
12.727 inhabitants

Local contact

Smiltene municipality council
Zelma Mičule
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, Latvija, LV4729
++371 64707866

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Palsmanes pamatskolas un Smiltenes vidusskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
17 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Smiltenes vidusskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
18 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Smiltenes vidusskolas un Launkalnes sākumskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
19 September
1. Akcija "Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā", uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Grundzāles un Blomes pamatskolas skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
20 September
1.Akcija ’Droša pārvietošanās ar kājām un velosipēdu Smiltenes novadā’, uzzīmējot savas ikdienas gaitas zīmējumā. Piedalās Smiltenes novada skolu 4.klašu skolēni;
2. Izglītojoša nodarbība Variņu un Bilskas pamatskolā skolēniem par drošību pilsētā, uz ceļa un citur. Nodarbības vada Smiltenes novada Pašvaldības policijas un Valsts policijas pārstāvji.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Other: Projekta “Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” ietvaros ir uzlaboti celiņu segumi, izbūvēts apgaismojums un jaunas pastaigu laipas, labiekārtotas atpūtas vietas ar soliņie
Participation in related EU initiatives:
  • The Covenant of Mayors (as signatory)