Participants

Contact & Activities

Participating city

Błonie
21.000 inhabitants

Local contact

Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomosciami i Ochrony Środowis
Agnieszka Osówniak
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
++48 227253004 w. 160

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Zwracamy się jak co roku z prośbą o wzięcie udziału w dniach 16-22 września b.r. nadzorowanych przez Gminę Błonie szkół i przedszkoli w w/w kampanii. Propozycje w powyższym temacie z naszej strony to: przeprowadzenie pogadanek o różnorodnych korzyściach zrównoważonego transportu, gazetek szkolnych, prac plastycznych, wywiadów itp. działań. ETZT promuje ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny, które wpływają na poprawę jakości powietrza w miastach i gminach.
W ramach corocznej kampanii 22 września organizowany jest Dzień Bez Samochodu i w związku z tym zachęcamy wszystkich do rezygnacji w tym dniu z samochodów na rzecz chociażby pieszych wycieczek, rowerów, bądź korzystania ze zbiorowych środków transportu dostępnych w naszej gminie.
17 September
jw.
18 September
jw.
19 September
jw.
20 September
jw.
21 September
jw.
22 September
jw.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Pedestrianisation
  • Create or enlarge pedestrian streets
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways