Participating towns and cities

SlovakiaBanská Bystrica, Slovakia

Population:
78.327 inhabitants
Department:
Oddelenie cestovného ruchu
Contact:
Maria Galkova
MsÚ Banská Bystrica, ul. ČSA 26
974 01
(++421) 048/433 06 28
Banská Bystrica already registered 12x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Participation 2019

Activities within the week Activities within the week

Banská Bystrica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2019, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia prostredníctvom letákov, plagátov, webových stránok, sociálnych sietí a lokálnych médií.
Pešibus
Vydanie walkability maps pre zvýšenie motivácie obyvateľov a návštevníkov mesta chodiť po meste peši. Mapy bude distribuovaná prostredníctvom informačných centier a bude zverejnená na verejných priestranstvách, kde je zvýšený pohyb obyvateľov, zatiaľ je umiestnená prvá z pripravovanej série - pred Železničnou stanicou.
17 September
Cyklisti vs chodci - osvetovo-vzdelávacie podujatie, ohľadom spolunažívania v konkrétnej lokalite v meste, kde dochádza k častým incidentom a porušovaniu pravidiel.
Podujatie pre žiakov základných škôl "Zelená stopa"
Pešibus
18 September
Pešibus
19 September
Pešibus
Podujatia pre žiakov ZŠ - eko stopa a eko doprava
20 September
Slávnostné otvorenie a zároveň krst novej cyklotrasy v meste ESC-Podlavice spojené s večernou cyklojazdou
Štart pelotónu 19:30hod (Dolná ulica)
Pešibus

Permanent measures Permanent measures

Banská Bystrica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Walkability maps
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc) planned
Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools planned
Reduction of outside parking zones planned
Accessibilities
Create wheelchair ramps planned
Elaboration of sound devices in traffic lights
Removal of architectonic barriers
Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
Charging points for electric vehicles
Mobility management
Adoption of workplace travel plans planned
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Permanent access restriction to city centres
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas planned