Participants

Contact & Activities

Participating city

Piaseczno
81.207 inhabitants

Local contact

Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
Daniel Putkiewicz
ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
(adres do korespondencji: ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno)
++48 22 7017588 (sekretariat)

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
17 September
Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
18 September
Spotkanie Strażników Miejskich z uczniami Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym - edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu ulicznym z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową

Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
19 September
Spotkanie Strażników Miejskich z uczniami Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym - edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu ulicznym z wykorzystaniem mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową

Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
20 September
Nightskating Piaseczno - popularyzacja wrotkarstwa jako środka transportu w mieście oraz promocja gminy Piaseczno jako miejsca przyjaznego osobom aktywnym fizycznie (organizatorzy: Warszawskie Stowarzyszenie Rolkalskie, Biuro Promocji i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno)

Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
21 September
Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
22 September
Wycieczka rowerowa wraz z ogniskiem integracyjnym oraz konkursami wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym przyjaznych środowisku form transportu (organizatorzy: Fundacja Violet Kiwi, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; patronat medialny: Kurier Południowy, PiasecznoNews)

Publikacja na stronie internetowej piaseczno.eu oraz kanale YouTube filmu promocyjno - informacyjnego "Miasto dla pieszych i rowerzystów" (www.youtube.com/watch?v=Nekl8MQEZrA)
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ulica przebiegająca przez pl. Piłsudskiego w Piasecznie łącząca ul. Warszawską z ul. Puławską
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Charging points for electric vehicles
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places