Participants

Contact & Activities

Participating city

Siemiatycze
15.000 inhabitants

Local contact

Entrepreneurship, Tourism & Promotion Department
Edyta Piasecka
Siemiatycze Town Hall
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
++48 85 65 65 818

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
22 September
W ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu zostanie zorganizowany miejski event proekologiczny promujący multimodalność, a wpisujący się w działania Miasta na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego i życia mieszkańców.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
W związku z obchodami Dnia bez Samochodu ulice w Siemiatyczach nie zostaną zamknięte. Odbędzie się natomiast wydarzenie promujące ekojazdę oraz ekologiczne formy spędzania wolnego czasu.