Participants

Contact & Activities

Participating city

Martin ()
53.252 inhabitants

Local contact

Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
++421 43 4204 237

Participation 2019

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
16. - 20. 9.2019
JAZDÍME BEZPEČNE A PRECHÁDZAME OHĽADUPLNE
- propagačná kampaň s mestskou políciou, spoločne s mestskou políciou deti martinských ZŠ usmerňujú dopravu na najfrekventovanejších priechodoch pre chodcov

DOPRAVNÉ IHRISKO HROU – dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova detí martinských základných škôl, oboznámenie žiakov
so základnými zásadami bezpečnej jazdy na dopravných prostriedkoch

16. - 22.9.2019
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu
17 September
S FATRA SKI NA KOLOBEŽKÁCH - pešia zóna
- súťaže pre deti martinských ZŠ na kolobežkách v pešej zóne s FATRA SKI a mestskou políciou od 14.00 hod. do 16.00 hod.
18 September
OLOVRANT PRE CYKLISTOV - pri OD FIX
- olovrant pre cyklistov na cyklochodníku pri obchodnom dome FIX, oproti budove Mestského úradu v Martine od 15.00 hod.

OCENENIE NAJLEPŠÍCH V DOPRAVNEJ SÚŤAŽI "NA BICYKLI BEZPEČNE 2019"
- ocenenie majstrov Slovenska a slovenských reprezentantov v detskej dopravnej súťaži - žiakov ZŠ A. Dubčeka vedením mesta Martin
20 September
NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE
- 17. ročník akcie zameranej na pomoc onkologickým pacientom a podporu výskumu rakoviny v spolupráci s mestom Vrútky, spojená s cyklotúrou v regióne Turiec
21 September
MARTINSKÁ CELOROČNÁ OLYMPIÁDA REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV - areál SIM
- preteky na kolieskových korčuliach v areáli SIM od 09.00 hod.

CESTUJ NA VODIČSKÝ PREUKAZ
- pri nástupe do autobusu sa vodičovi preukážte Vašim platným vodičským preukazom a cestovať môžete zadarmo
22 September
CESTUJ NA VODIČSKÝ PREUKAZ
- pri nástupe do autobusu sa vodičovi preukážte Vašim platným vodičským preukazom a cestovať môžete zadarmo
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Participation in related EU initiatives:
  • European Week of Sport