Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Sucha Beskidzka
9.165 inhabitants

Local contact

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Nina Piórkowska
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
34 - 200 Sucha Beskidzka
++48 338749542

Participation 2020

The participant is committed to: