Participants

Contact & Activities

Participating city

Nyköping ()
56.474 inhabitants

Local contact

Strategi, samhällsbyggnad
Labeat Bickaj
Behmbrogatan 20
++46 155-45 71 60

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan som möjliggör en ny skola och en ny idrottshall samt ny stadsbebyggelse i Oppeby skolområde.
Förutom dialogen med barnen på årskurs 2 och 5 kommer man den 16 september göra observationer om barns resor till och från skolan kartläggas, en mindre resevaneundersökning och gå-turer.
17 September
Rekrytering av deltagare till vintercykelkampanj 2020
18 September
Bussdesigntävling (digitalt) för skolelever som iår designar en elbussdekal till alla våra 18 elbussar.
21 September
Invigning nya Mälartågen. Nyköpings kommun tillsammans med Mälardalstrafik och Region Sörmland bjuder in till lansering av Mälartågen på Nyköpingsbanan.
22 September
MM i byggskeddet; vid ombyggnad av resecentrum kommer man att ta bort ett antal parkeringsplatser och istället uppmuntra de som åker bil till resecentrum att ta cykeln istället. Detta genom att vara med på en testcyklist/vintercyklist kampanj där deltagarna få dubbdäck, service och kan vara med vid utlottning av en elcykel.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
Public transport services
 • Development of new technologies to improve public transport
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders