Participants

Contact & Activities

Participating city

Mysłowice ()
74.515 inhabitants

Local contact

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Marcin Ziółkowski
ul. Powstańców 1
++48 323171327

Participation 2020

The participant is committed to: