Participants

Contact & Activities

Participating city

Otmuchów
13.228 inhabitants

Local contact

Zarządzania Kryzysowego,Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środ
Janina Mazek
Urząd Miasta i Gminy w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 ,
48-385 Otmuchów
++48 77 431 50 16 wew. 331 lub 693857136

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
18 September
Pogadanki w szkołach i przedszkolach dot. ruchu pieszego oraz piesze wycieczki w małych grupach (szkoły i M-G DK)