Participants

Contact & Activities

Participating city

Пловдив ()
347.851 inhabitants

Local contact

Екология и управление на отпадъците
Йорданка Цонева
ул. "Емил де Лавеле" № 9, гр. Пловдив, община Пловдив
++359 656877

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
16.IX От 10:00ч. открит урок по БДП и забавни игри с деца от ПГ на ДГ – парк „Сърнена гора“.;
16 IX От 10:00ч. автоматичната станция за измерване показателите, определящи качеството на атмосферния въздух в парк „Каменица”, район Източен ще бъде с предоставен на обществеността достъп. Събитието е реализирано в партньорство с Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив и Регионална лаборатория – Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда.
 Седмицата 16-22.09.2020г. от всички учебни и детски заведения ще бъде отбелязана с вътрешно учебни форми – беседи в час на класния ръководител, игри и състезания в детски градини, рисунки на асфалт, презентация на тема градска мобилност в час на класния ръководител и др. /Приложение 1/;
 Във всички училища и детски градини ще се направят изложби от рисунки на деца във връзка с мобилността и спазване правилата на БД.;
 В детски и учебни заведения ще се организират срещи с родители за поляризиране на целите на кампанията.;
16-22.IX Разпространяване на информационни материали за опазване на околната среда и чистотата на атмосферния въздух в учебните заведения.;
 Беседа и посещение на районни експерти в детските градини на територията наЖК"Тракия" в периода 16-20.09.20 г. Тема - ползване на устойчиви видове транспорт за придвижване в градска среда, щадящи чистотата на атмосферния въздух - колоездене, ходене и градски транспорт или комбиниране на различни видове в едно пътуване;
 Позициониране на 2(два) броя винил, свързани с призив за подобряване на качеството на атмосферния въздух и енергийна ефективност в различни обществени сгради.;
 Целогодишно ползване от служителите на район „Тракия“ при изпълнение на служебните им задължения на електрически скутери и велосипеди.
16-20.09. КРАЧКА ПО КРАЧКА ЗА ЗДРАВЕ И ПОЗНАНИЕ безплатен пешеходен тур с екскурзовод из културно-историческото наследство, управлявано от ОИ „Старинен Пловдив". Предвижда се във всеки от дните 16-20.09., начало 16:00 ч., стартова локация: бариерата на ул. „Съборна”.;
Забележка: Турът не включва посещение вътре в обектите. Провежда се при максимално допустими до 12 човека.;
16-20.09. БЪДИ АКТИВЕН С НАС! - организиране на гимнастика на открито на Античния стадион на Филипопол. Предвижда се във всеки от дните 16-20.09., начало 9:30 ч., локация: Римски стадион.;
17 September
17-18.IX Откриване на площадка за безопасност на движението и открит урок на тема „Безопасност на движението“ в ДГ“Еделвайс„ и ДГ“Велимира“.
18 September
18.IX От 10:00ч. конкурс рисунка на асфалт на тема: „Избери как да се придвижваш“ - парк „Сърнена гора“.;
18.IX От 11:00ч. Вело шествие - парк “Сърнена гора”.

18 .IX Празник, посветен на ЕСМ, организиран от администрацията на район „Централен“, съвместно със Спортен клуб по ориентиране Пловдив и Регионален природонаучен музей. За участие в празника ще бъдат поканени представителни отбори от петокласници от всички училища на района.
 Предоставяне на информационни материали до електронните адреси на детските и учебните заведения на територията на район „Централен“ - 15 ДГ и 27 училища - общински, държавни и частни, за популяризиране на идеите й и в помощ при организиране на подходящи събития във връзка с темата на ЕСМ 2020.;
 В рамките на седмицата на мобилността 16-22 септември в детските градини на район „Централен“ ще се проведат детски празници, включващи разнообразни дейности, посветени на темите за правилата и безопасността на участниците в движението и изграждане на отговорно отношение към градската и природната среда: уроци по БДП, рисуване на асфалт и изложби, анимации, игри, викторини, състезания.;
 На сайта на район „Централен“ ще бъда публикуван апел от страна на кмета на района за разумно и чисто придвижване в града с цел опазване на околната среда и здравето на гражданите, както и предоставените информационни материали относно ЕСМ 2020.;
 Като една от постоянните мерки в духа на ЕСМ, в района ще продължи изграждането на нови паркинги за автомобили и стойки за велосипеди на ключови места, с което ще се оптимизира градската среда. Ще се възстановят и/или изградят пунктове за ремонт и поддръжка на велосипеди. Информация за тях ще се оповести на интернет страницата на район „Централен“.;
19 September
16-20.09. КРАЧКА ПО КРАЧКА ЗА ЗДРАВЕ И ПОЗНАНИЕ безплатен пешеходен тур с екскурзовод из културно-историческото наследство, управлявано от ОИ „Старинен Пловдив". Предвижда се във всеки от дните 16-20.09., начало 16:00 ч., стартова локация: бариерата на ул. „Съборна”.;
Забележка: Турът не включва посещение вътре в обектите. Провежда се при максимално допустими до 12 човека.;
16-20.09. БЪДИ АКТИВЕН С НАС! - организиране на гимнастика на открито на Античния стадион на Филипопол. Предвижда се във всеки от дните 16-20.09., начало 9:30 ч., локация: Римски стадион.;
20 September
20.IX От 10:00 ч. Състезание е велосипеди на площадката за безопасност на движението организирано от кмета Костадин Язов на ул. „Скопие“ на 21.09.2019 г. от 10,00 ч.
21 September
21.IX От 10:00ч. на бул. „Свобода“, в участъка между ул.“Царевец“ и ул.“Перущица“ ще се проведе конкурс рисунка на асфалт. Ще се включат деца от ЦДГ на територията на район „Западен“.
21.IX От 10:00 ч. Рисунка на асфалт на ул. „Кичево“ в отсечката от ул. „Горно броди“ до ул. „Лазо войвода“.


21.IX От 15:30ч на площадката по БД в ОУ „Васил Левски“ ще се проведе публичен открит урок с ученици от IV клас.
22 September
16-22 НУ “П.Р.Славейков“ Изложба рисунки, беседи в час на класа, засаждане на дърво и др.;
16-22 ДГ “Щастливо детство“ Изложби на рисунки, беседи, тренинг на пешеходна пътека с полицаи от РПУ;
16-22 ДГ “Детелина“ Беседи, подвижни игри“Безопасно ходене и колоездене“, „С тротинетки и ролери в града“ и др.;
ОИ „Старинен Пловдив”

16-20.09. КРАЧКА ПО КРАЧКА ЗА ЗДРАВЕ И ПОЗНАНИЕ безплатен пешеходен тур с екскурзовод из културно-историческото наследство, управлявано от ОИ „Старинен Пловдив". Предвижда се във всеки от дните 16-20.09., начало 16:00 ч., стартова локация: бариерата на ул. „Съборна”.;
Забележка: Турът не включва посещение вътре в обектите. Провежда се при максимално допустими до 12 човека.;
16-20.09. БЪДИ АКТИВЕН С НАС! - организиране на гимнастика на открито на Античния стадион на Филипопол. Предвижда се във всеки от дните 16-20.09., начало 9:30 ч., локация: Римски стадион.;
16-22.09. Разяснителна кампания сред служителите на ОИ „Старинен Пловдив” за „Европейска седмица на мобилността” - период, фокус на инициативата, акцент върху навиците на съвременното общество и нуждата от мотивиране да променим навиците си, да сме активни и мобилни - пеша или с колело.;
Анкетиране на служителите с цел да се идентифицират препоръките за по-устойчиво използване на публичното пространство (градовете се изграждат за хора, а не за автомобили) и начина на придвижване на гражданите. Предоставяне на Община Пловдив на обобщени данни от анкетата.
Забележка:Лице за контакт събития: Дженгиз Али 0877 045464;
Лице за контакт анкета: Милка Паралска 0876 268785


ОИ „ Общински пазари”

ОП „Общински пазари“ ще се включи в кампанията „Европейска седмица на мобилността“ 16-22 септември 2020 г., като инициира ходене пеша. За целта всички служители ще бъдат приканени да се придвижват пеша както от дома до офиса, така и между обектите, стопанисвани от предприятието, там където е възможно. При необходимост да бъде достигната точка на по-голямо разстояние, придвижването ще се осъществява чрез градския транспорт.;
За периода 16-22 септември 2020 г. служителите на предприятието ще бъдат обозначени със специално изработени баджове, като знак за съпричастност към събитието.

ОП „Жилфонд”

16.09.2020 г. Колоездачна обиколка на Гребен канал Пловдив;
17.09.2020 г. Пешеходна (спортно ходене) обиколка на Гребен канал Пловдив
Забележка:Лице за контакт Александър Радев, ръководител СРД СИ - 0893432165


ОП „Общинска охрана“

16.09.2020 г. От 10:00ч. Колоездачна обиколка на Гребен канал Пловдив.;
17.09.2020 г. От 18:00ч. Поход на Младежки хълм.

Пловдивски общински инспекторат

21.09.2020 г. Организиран пешеходен преход до природна забележителности „Хълм на освободителите“.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.