Participants

Contact & Activities

Participating city

Grodzisk Wielkopolski
14.354 inhabitants

Local contact

Promocji i Współpracy Zagranicznej
Paweł Miś
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 1
62-65 Grodzisk Wielkopolski
++48 61 44 53 000

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
19 September
XXI Grodziski Rajd Rowerowy.
Celem imprezy jest upowszechnienie turystyki rowerowej jako formy rekreacji, aktywnego wypoczynku i alternatywy dla ruchu samochodowego, zapoznanie uczestników z walorami krajobrazowymi i historycznymi gminy Grodzisk Wielkopolski oraz zachęcanie do rodzinnych wyjazdów.
Uczestnicy rajdu zostaną podzieleni na dwie grupy: Zające oraz Jeże. Dystans odpowiednio dla grup to 45 km i 34 km. Rajd ma charakter szosowy. Trasa prowadzi ścieżkami rowerowymi i drogami publicznymi o stosunkowo niewielkim natężeniu ruchu. Teren jest miejscami pofałdowany, co podnosi uroki, a zarazem stopień trudności rajdu.