Participants

Contact & Activities

Participating city

Kelmė
7.499 inhabitants

Local contact

Strateginės komunikacijos skyrius
Regina
Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė
++370 8 427 69052

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. 2020 rugsėjo 15 - 22 dienomis. „Judumas - be jokios taršos!
Pasakojimai, diskusijos grupėse su vaikais grupinių veiklų metu apie aplinkai nekenksmingas transporto priemones, jų naudą sveikatai ir ekologijai;
DALYVIAI
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio grupių vaikai ir pedagogai .
Socialinė darbuotoja Alma Plamadiala, kineziterapeutė Rasa Razminienė, sveikatos priežiūros Jadvyda Gedvilienė, grupių auklėtojos.

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis. Rugsėjo 16 d. „Paspirtuko kelionė aplink darželį“. Pedagogės Rima Šivickienė ir Irena Andrulienė.
17 September
Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis. Rugsėjo 17 d. „Šiaurietiškas ėjimas aplink Bridvaišio piliakalnį“. Pedagogės Rima Šivickienė ir Irena Andrulienė.
18 September
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. • 18 dieną plakatų piešimas-kūrimas tema „Judumas - be jokios taršos“ pasirinkta savo technika; Socialinė darbuotoja Alma Plamadiala, kineziterapeutė Rasa Razminienė, sveikatos priežiūros Jadvyda Gedvilienė, grupių auklėtojos.

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis. Rugsėjo 18 d. „Žygis Giliaus ežero pažintiniu taku“. Pedagogės Rima Šivickienė ir Irena Andrulienė.
21 September
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. • 21 dieną pagamintų plakatų paroda. Socialinė darbuotoja Alma Plamadiala, kineziterapeutė Rasa Razminienė, sveikatos priežiūros Jadvyda Gedvilienė, grupių auklėtojos.
22 September
Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis. • 22 dieną renginys - „Eiki, bėki - netingėki!” Dienai be automobilio paminėti. Socialinė darbuotoja Alma Plamadiala, kineziterapeutė Rasa Razminienė, sveikatos priežiūros Jadvyda Gedvilienė, grupių auklėtojos.