Participants

Contact & Activities

Participating city

Šamorín
13.500 inhabitants

Local contact

Referát dopravy
Ladislav Tóth
Hlavná 37
Šamorín
93101
++421 0948665666

Participation 2020

The participant is committed to:

Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
 • Other: Tento rok mesto schválilo aj strategický dokument s názvom Koncepcia cyklistickej dopravy mesta Šamorín. Tento rok sa začína realizácia novej cyklotrasy Šamorín - Kvetoslavov dľžky vyše 4km, z ktorej
Pedestrianisation
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • The development of accessible transport services for all
 • Other: Tento rok boli vybudované 2 bezbariérové nástupné plochy pre verejnú autobusovú dopravu. Okrem toho mesto Šamorín prevádzkuje spolu s vyšším územným celkom VÚC trnava aj autobus, ktorý z časti funguje
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
 • Other: V Šamoríne sme zaviedli v roku 2016 spoplatnené parkovanie pre centrum, pre vyše 1100 parkovacích miest.
Accessibilities
 • Create wheelchair ramps
 • Other: Tento rok sme inštalovali 3 osvetlovacie telesá pre jestvujúce priechody pre chodcov pre zabezpečenie bezpećného prechodu. Realizovali sme bezberiérú úpravu všetkých priechodov pre chodcov v križovat
New forms of vehicle use and ownership
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas