Participants

Contact & Activities

Participating city

Warszawa ()
1.700.000 inhabitants

Local contact

Biuro Infrastruktury
Monika Rybczyńska-Ejchorszt
ul. Marszałkowska 77/79
++48 22 44-30-656

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
1. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
2. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
17 September
1. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
2. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
18 September
1. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
2. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
19 September
1. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
2. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
20 September
1. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
2. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
3. Otwarcie miasteczka ruchu drogowego w dzielnicy Wawer: będzie można spróbować jazdy na rowerach elektrycznych, obejrzeć pokazy rolkowe, a także wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy i quizie o bezpieczeństwie ruchu; pojawią się asfaltowe jezdnie, progi zwalniające, chodniki, pobocza o nawierzchni mineralnej, sygnalizatory świetlne, oznakowanie poziome i pionowe, ścieżki rowerowe z częścią treningową, stojaki na jednoślady, a także symboliczny przejazd kolejowy.
4. Parada zabytkowych tramwajów
21 September
1. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
2. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
22 September
1. "Dzień bez samochodu" na obszarze obsługiwanym przez pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego.
2. "Dzień bez samochodu w Wesołej" - w godzinach 10-18 tego dnia przed Urzędem Dzielnicy organizatorzy wydarzenia udostępnią: mobilny warsztat rowerowy, monocykle z kaskami, rowerki biegowe, animacje dla dzieci oraz inne atrakcje.
3. Kampania promująca dokonania m.st. Warszawy w zakresie zrównoważonego transportu - każdy dzień poświęcony innemu środkowi transportu. Działanie będzie prowadzone m.in.: w mediach społecznościowych, na stronach Urzędu m.st. Warszawy oraz w prasie.
4. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej organizuje kampanie promującą, w mediach społecznościowych (Warszawa dla Klimatu, Partnerstwo dla Klimatu) i w portalu wewnętrznym Urzędu m.st. Warszawy, nisko i zeroemisyjne środki transportu oraz zachęcenie mieszkańców do korzystania z nich.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Create new platforms for freight transfer
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
 • Other: Przygotowanie podręcznika pn. "Metodologia opracowania planów mobilności", które pomogą zmienić zachowania komunikacyjne mieszkańców.
Participation in related EU initiatives:
 • The Covenant of Mayors (as signatory)