Participants

Contact & Activities

Participating city

Gielniów
4.745 inhabitants

Local contact

ZS-P w Gielniowie, Gmina Gielniów
Aneta Raczyńska
Zespół Szkolno Przedszkolny w Gielniowie, ul Szkolna 5, 26-434 Gielniów
++48 661 093 820 , 48 672 00 15

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Pogadanki na temat ochrony środowiska. Zamieszczenie wszystkich informacji na szkolnym Facebooku promujących Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
17 September
Konkurs plastyczny pt " Czas pomyśleć o przyrodzie"
18 September
Utworzenie gazetki związanej z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.
19 September
Oglądanie filmu edukacyjnego o ochronie środowiska.
20 September
Pieszy rajd 127 uczniów na Stefanów.
21 September
Dzień z rowerem. Zachęcanie mieszkańców gminy Gielniów do poruszania się rowerem.
22 September
Podsumowanie akcji. Umieszczenie informacji na stronie Facebooka dotyczącej przeprowadzonych działań.