Participants

Contact & Activities

Participating city

Veľké Kapušany
9.760 inhabitants

Local contact

projektový manažment
Andrea Soltészová
sídl. L.N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
++421 915977219

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
17 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
18 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
19 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
20 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
21 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
22 September
Dňa 22.09.2020 sa uzatvorí cesta časť sídl. L.N. Tolstého pred budovou MsÚ.
V tomto termíne samospráva mesta poskytne verejné priestranstvo na propagáciu udržateľnej dopravy. Pozornosť bude venovaná bicyklovaniu, cyklodoprave,, elektromobilite a pod. Deťom materských škôl a žiakom základnej školy samospráva v spolupráci s CVČ pripravilo dopravné ihrisko a množstvo iných zaujímavých hier.
Zároveň Mesto Veľké Kapušany vyhlásilo súťaž z príležitosti Svetového a Európskeho dňa bez áut pod názvom : „Čistejšia doprava pre všetkých!“
Vymeň auto za bicykel, kolobežku , alebo svoje nohy, pomôž znížiť emisie uhlíka, zlepšiť
kvalitu ovzdušia v našom meste.
Vyber sa do školy alebo do práce inak ako na aute pošli foto a vyhraj.
Kedy? - 22. septembra 2020
Ako na to? - fotografiu pripoj do komentára pod tento status.
Žrebovanie sa uskutoční 23.septembra 2020. Vyhrať môžeš ceny, ktoré do súťaže venovali organizátori kampane.
Súťaž sa uskutoční z príležitosti kampane Európskeho týždňa mobility, ktorá prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľné spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza, cyklistika a pod.
Bližšie informácie: www.facebook.com/mestovelkekapusany
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dňa 22.09.2020 sa uzatvorí cesta časť sídl. L.N. Tolstého pred budovou MsÚ.
V tomto termíne samospráva mesta poskytne verejné priestranstvo na propagáciu udržateľnej dopravy. Pozornosť bude venovaná bicyklovaniu, cyklodoprave,, elektromobilite a pod. Deťom materských škôl a žiakom základnej školy samospráva v spolupráci s CVČ pripravilo dopravné ihrisko a množstvo iných zaujímavých hier.
Zároveň Mesto Veľké Kapušany vyhlásilo súťaž z príležitosti Svetového a Európskeho dňa bez áut pod názvom : „Čistejšia doprava pre všetkých!“
Vymeň auto za bicykel, kolobežku , alebo svoje nohy, pomôž znížiť emisie uhlíka, zlepšiť
kvalitu ovzdušia v našom meste.
Vyber sa do školy alebo do práce inak ako na aute pošli foto a vyhraj.
Kedy? - 22. septembra 2020
Ako na to? - fotografiu pripoj do komentára pod tento status.
Žrebovanie sa uskutoční 23.septembra 2020. Vyhrať môžeš ceny, ktoré do súťaže venovali organizátori kampane.
Súťaž sa uskutoční z príležitosti kampane Európskeho týždňa mobility, ktorá prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľné spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza, cyklistika a pod.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility