Participants

Contact & Activities

Participating city

Bystrzyca Kłodzka
10.000 inhabitants

Local contact

Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka / Wydział Przedsiębiorczo
Łukasz Szczepański
Bystrzyca Kłodzka
++48 74 8117 644

Participation 2020

The participant is committed to: