Participants

Contact & Activities

Participating city

Trelleborg
45.000 inhabitants

Local contact

Avdelningen för tillväxt
Meaza Yohannes/Anita Ljung
Algatan 13

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
= Lansering av LånEcykel
= Utställning av el- cyklar från stadens cykelhandlare
17 September
Invigning av en ny cykelbana
18 September
Prata med tjänstepersonal om trafikplanering och hållbart resande
19 September
Utställning av elbilar från stadens bilåterförsäljare
21 September
Föredrag med fokus på "el i trafiken"
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)