Participating towns and cities

SlovakiaSkalica, Slovakia

Website:
Population:
15.400 inhabitants
Department:
Mesto Skalica - CVČ Skalica
Contact:
Dagmar Jůzková
Námestie slobody 10
909 01 Skalica
(++421) 917693790
Skalica already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2017

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Skalica organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Bez auta do práce, školy - osveta na MŠ a ZŠ
Maľovaný chodník - MŠ L. Svobodu Skalica
Športové aktivity na školskom dvore - MŠ Pri potoku Skalica
Kamarátka loptička (pohybové aktivity) - MŠ Hurbanova Skalica
EKO auto (maľovanie na chodník) - MŠ Hviezdoslavova Skalica
Utekaj do školy vlastnými silami
Jazda na doskách
Šantenie na dopravných prostriedkoch
Príchod do školy pešo, na bicykli, kolobežke...
Do školy bez auta
Švihadliáda
Angličtina v pohybe
Zdvihni sám seba
Dôležitosť pohybu a ochrana životného prostredia
Deň bez auta
17 September
Kolobežkiáda na školskom dvore, oboznamovanie sa s dopravnými predpismi - MŠ L. Svobodu Skalica
Bez auta do práce, školy.
Maľovanie na chodník - MŠ Pri potoku Skalica
Detský Motoslalom - MŠ Hviezdoslavova Skalica
Turistická vychádzka - MŠ Hurbanova Skalica
Utekaj do školy vlastnými silami
Jazda na doskách
Šantenie na dopravných prostriedkoch
Príchod do školy pešo, na bicykli, kolobežke...
Do školy bez auta
Švihadliáda
Angličtina v pohybe
Každý krok sa ráta
Cyklotúra na Baťov kanál
Deň bez auta
18 September
Bez auta do práce, školy - výzvy pre rodičov a zamestnancov MŠ a ZŠ
Becepáčik (aktivity pri interaktívnej tabuli) - MŠ Pri potoku Skalica
Pešo do prírody (turistická vychádzka) - MŠ L. Svobodu Skalica
V zdravom tele zdravý duch - MŠ Hurbanova Skalica
EKO MOTOhry - MŠ Hviezdoslavova Skalica
Utekaj do školy vlastnými silami
Jazda na doskách
Šantenie na dopravných prostriedkoch
Príchod do školy pešo, na bicykli, kolobežke...
Maľovanie na chodník
Do školy bez auta
Švihadliáda
Angličtina v pohybe
My nesedíme pri počítači, telefóne, ale radi športujeme!
Kolobežkiáda
Cyklotúra do Zlatníckej doliny
Deň bez auta
19 September
Dojazd záverečnej etapy a ukončenie športového podujatia Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, v súvislosti s tým uzatvorenie centra mesta a dotknutých komunikácií II. a III. triedy v uliciach okolo cieľa pretekov.
21 September
Bez auta do práce, školy (výzva pre rodičov i zamestnancov) - MŠ L. Svobodu Skalica
Pozorovanie dopravy v meste, správne prechádzanie cez vozovku, priechody pre chodcov - MŠ Pri potoku Skalica
Behom ku zdraviu - MŠ Hurbanova Skalica
Mami, oci, začnite týždeň bez auta, výzva 100 ktokov ku Hviezdičke - MŠ Hviezdoslavova Skalica
Utekaj do školy vlastnými silami
Jazda na doskách
Šantenie na dopravných prostriedkoch
Príchod do školy pešo, na bicykli, kolobežke...
Do školy bez auta
Švihadliáda
Angličtina v pohybe
Kreslím čo sa hýbe
Cyklotúra na Skalické rybníky
Deň bez auta
22 September
SKAND Skalica - cestovné zdarma na mestských a prímestských linkách po predložení vodičského preukazu v rámci Dňa bez áut
Zdravé nôžky (zdolávanie prekážok na prekážkovej dráhe) - MŠ L. Svobodu Skalica
Dopravná výchova na školskom dvore pod vedením polície - MŠ Pri potoku Skalica
Mami, oci, začnite týždeň bez auta, výzva 100 krokov ku Hviezdičke - MŠ Hviezdoslavova Skalica
Šarkan letí, hľadá deti (pohybové hry so šarkanmi) - MŠ Hurbanova Skalica
Utekaj do školy vlastnými silami
Jazda na doskách
Šantenie na dopravných prostriedkoch
Príchod do školy pešo, na bicykli, kolobežke...
Tvorivé dielničky
Do školy bez auta
Švihadliáda
Angličtina v pohybe
Cesta do Skalice, do školy, z Brodského na bicykli
Deň bez auta
Deň bez áut - do práce, do školy

Permanent measures Permanent measures

Skalica implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets planned
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Extension or creation of new greenways
Public transport services
Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
Development of new technologies to improve public transport planned
Launch of integrated services for the various public transport modes planned
The development of accessible transport services for all planned
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones planned
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Elaboration of new residential areas
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme planned
Accessibilities
Create wheelchair ramps
Lowering of pavements planned
Enlargement of pavements planned
Removal of architectonic barriers planned
Create useful tool for people with reduced mobility planned
New forms of vehicle use and ownership
Use of clean vehicles planned
Freight distribution
New regulations for freight distribution planned
Mobility management
Adoption of workplace travel plans planned
Adoption of school travel plans
Launch of awareness-raising campaigns planned
Elaboration of educational materials planned
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Provision of incentives and bonuses to employers planned
Permanent access restriction to city centres planned
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas planned
Memorandum o projekte lávky pre peších a cyklistov cez rieku Moravu v blízkosti skalického prístavu. Svojím podpisom dokument potvrdili primátorka Skalica Anna Mierna, starosta obce Rohatec Jarmil Ada

Car-free day Car-free day

Skalica carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
19.09. 2020 dojazd záverečnej etapy a ukončenie športového podujatia Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska. V súvislosti s tým je potrebná zmena organizácie dopravy na dotknutých cestách II. a III. triedy a miestnych komunikáciách v meste Skalica. Od 08:00 do 16:00 hod. bude uzatvorené centrum mesta okolo cieľa pretekov - Ul. pplk. Pľjušťa od križovatky s Ulicou Čulenova, polovica okružnej križovatky (pplk. Pľjušťa - Štefánikova), štefánikova ul., Námestie slobody, Kráľovská, Potočná, Gorkého, Mýtna, Jednoradová a Hollého, ktoré organizátor ohraničí súvislým zábradlím. Vo všetkých uliciach, ktoré vyúsťujú do trasy pretekov, budú prítomní usporiadatelia, ktorí budú usmerňovať dopravu a v dostatočnom predstihu pred prejazdom pretekárov tieto vyústenia uzatvoria. Obmedzenia potrvajú nevyhnutný čas. Pretekom budú predchádzať niektoré organizačné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti, na ktoré budú obyvatelia dotknutých ulíc vopred upozornení.
SKAND Skalica - cestovné zdarma v mestských a prímestských spojoch pre cestujúcich, ktorí predložia vodičský preukaz, čím dokážu, že v tento deň namiesto svojho auta použili hromadnú prepravu.