Participating towns and cities

NorwayTønsberg, Norway

Population:
57.000 inhabitants
Department:
Tønsberg kommune
Contact:
Ole Grejs
Halfdan Wilhelmsens alle 1 C
3110 Tønsberg
(++47) 92426083
Tønsberg already registered 6x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020 2019 2018 2016

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Tønsberg organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
«Helt grønn skolevei» - 31. august - 02. oktober
Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr deltagelse i barneskolekampanjen Helt grønn skolevei som en del av Mobilitetsuka. Kampanjen vil foregå fra 31. august – 02. oktober. Helt grønn skolevei er sykle-til-jobben-aksjon for barn på barneskolene. Det er en kampanje for å få flere unge til å gå, sykle eller ta kollektiv til skolen

Permanent tiltak: 10 el-sykler står klare til utlån, og innbyggerne kan få låne syklene gratis i to uker. I første omgang tilbys ordinære bysykler.
Erfaringene fra byer som har forsøkt lignende tiltak tidligere, viser også at en stor andel av de som låner el-sykkel av kommunen velger å kjøpe egen sykkel i etterkant.
Opplegget vil bli klart for utlån til mobilitetsuka. Kommunen informerer om tilbudet på ulike måter under mobilitetsuka
21 September
Åpning av Smart & Trygg sykkelparkering 21. sep., kl. 12.00 i Nedre Langgate 37.
Ordfører vil stå for åpningen av sykkelgarasjene fra SafeBikely som blir stående foran Nedre Langgate 37. Det vil også bli installert et tilsvarende sykkelparkeringsanlegg på Farmandstorvet hvor den game Taxi bua sto.
Permanent tiltak: Smart & Trygg Sykkelparkering er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Tønsberg kommune som har som mål å få flere til å sykle. Vi legger således til rette får at man kan parkere El-sykler og andre mer kostbare sykler i byen på en trygg måte.
De App styrte sykkelgarasjene er da klare for å benyttes til den bilfrie dagen i mobilitetsuken som er tirsdag 22. september.
22 September
«Bilfri dag» - 22. september
Den internasjonale bilfrie dagen er 22. september. Alle som bor i gang-, sykkel eller kollektivavstand til jobb oppfordres til å la bilen stå denne dagen.
Målet er å oppmuntre folk til å være mindre avhengig bil og å få folk til å prøve nye alternativer. Kanskje du kan sykle til jobben likevel?
Siden 2002 har denne dagen vært innlemmet som en del av EUROPEISKMOBILITETSUKE, og flere norske kommuner arrangerer bilfri dag hvert år Det utarbeides egen digital kampanje for tiltaket.

Permanent measures Permanent measures

Tønsberg implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

Car-free day Car-free day

Tønsberg carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.