Participating towns and cities

Luxembourg Jonglënster (Junglinster) , Luxembourg

Population:
8.000 inhabitants
Department:
Service Technique / Service Ecologique
Contact:
Leffin, Monique
BP 14
L-6101 Junglinster Jonglënster
(++352) 78 72 72 46
Jonglënster (Junglinster) already registered 8x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2008

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Jonglënster (Junglinster) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

20 September
Vëlos-Rallye mat Expositioun vu verschidden Vëloen mat an ouni Motor an vun Lastenrädern, och zum Testen