Participating towns and cities

Luxembourg Biissen (Bissen) , Luxembourg

Website:
Population:
3.150 inhabitants
Department:
Mersch
Contact:
Steffen Max
1, rue des Moulins
7784 Biissen
(++352) 83 50 03-528

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Biissen (Bissen) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Aweiung vun eise neien Urban Miwel an Aweiung vun eise Teqbal Dëscher déi duerch d'Duerf verdeelt stinn.
17 September
De Buergermeeschter firt mat de Kanner MTB duerch d'Biisser Bëscher
18 September
Aweiung vun eiser Veloreperaturstatioun an Presentatioun vum Ciclo Croc.
19h00Presentatioun vun eiser neier Mobility Map.
19 September
- 10h00 bis 17h00 ass een Famillien/Spillplaze Rallye fir de Kanner an den Elteren eis Spillplaze an firun allem eis "Sécher Schoulweeer" ze weisen.
-19h00 ass een Salzakonzert op eiser mobiler Bühn
20 September
Eisen eischte Vëlosoccasiounsmaart
21 September
De Schäfferot verdeelt moies Kaffi un déi leit déi mam Bus fueren an owes gëtt de Projet vun engem neie Wunnquartier firgestallt.
22 September
Urban Village op eiser gespaachtener Strooss, mam Business Lunch fir d'Entrepriesen an d'Awunner vun 11:00 bis 15:00 an ab 16:00 Blues to Bissen. Een Afterwork mat 2 Blues Bands.

Permanent measures Permanent measures

Biissen (Bissen) implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
Elaboration of new residential areas planned
Mobility management
Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)

Car-free day Car-free day

Biissen (Bissen) carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
route de Bissen, eng Haaptstrooss direkt nierft der Z.a.c. Klengbousbierg