Participants

Contact & Activities

Participating city

Русе ()
141.231 inhabitants

Local contact

"Екология и транспорт"
Кремена Минева
пл. "Свобода" №6
++359 893664421

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
1. Провеждане на Научно практически уебдинар съвместно с Русенски Университет "Ангел Кънчев" на тема "Устойчива и интелигентна градска мобилност с нулеви емисии" с участието на публични институции, университетски преподаватели, студенти и ученици.
2. Мероприятие с участие на деца, съвместно с едно от училищата и детска градина "Радост" в град Русе.