Participating towns and cities

Contact & Activities

Participating city

Skawina
43.369 inhabitants

Local contact

Wydział Rozwoju i Strategii – RS
Roman Gdula
32-050 Skawina, Rynek 12
++48 12 2770 178

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Skawina (www.gminaskawina.pl) oraz na portalu społecznościowym zamieszczone zostaną krótkie prezentacje filmowe o rozpoczynającej się tegorocznej kampanii ETZT. Zrealizowany zostanie materiał filmowy promujący ETZT oraz powstałą na obszarze Skawiny i sołectwa Radziszów infrastrukturę pieszo-rowerową.
17 September
Organizacja wycieczki z przewodnikiem wraz z grupą społeczną z "Rowerowej Skawiny". Uczestnicy poznają nową infrastrukturę dedykowaną rowerzystom, która jest dostępna na terenie miasta Skawina. Zostaną zaprezentowane zasady bezpiecznego korzystania z roweru jako środka transportu. Ponadto, przedstawione zostaną propozycje tras prowadzących z punktu A do punktu B w połączeniu z „ukrytą infrastrukturą rowerową” w kilkuosobowych grupach w ruchu ulicznym. Dystans do 5 kilometrów, czas przejazdu około 20 minut.
18 September
Udostępniony zostanie rowerowy tor przeszkód w Szkole Podstawowej nr 1, dzięki któremu dzieci będą mogły poprawić technikę jazdy. Uczestnicy poznają zasady ruchu drogowego.
19 September
Przeprowadzone zostaną zajęcia z dziećmi na terenie Miasteczka Komunikacyjnego zlokalizowanego w skawińskim Parku Miejskim. Uczestnicy poznają zasady ruchu drogowego.
20 September
Zostanie zaprezentowana wystawa na Rynku miejskim w Skawinie.
21 September
Na oficjalnej stronie internetowej Gminy Skawina (www.gminaskawina.pl) oraz na portalu społecznościowym zamieszczone zostaną krótkie prezentacje filmowe o pięcioletniej historii kampanii ETZT w Gminie Skawina.
22 September
"Dzień bez samochodu". Na terenie Gminy Skawina funkcjonować będzie darmowa komunikacja autobusowa.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Installation of charging points for e-bikes
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Improvement and extension of the public transport services (express services, increase frequency etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Launch of integrated services for the various public transport modes
 • The development of accessible transport services for all
Traffic calming and access control scheme
 • Speed reduction programmes in zones near schools
 • Reduction of outside parking zones
 • Create park and ride stations
 • New traffic regulations: traffic circulation and parking
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
 • Elaboration of sound devices in traffic lights
 • Removal of architectonic barriers
 • Launch of accessibility plans
 • Create useful tool for people with reduced mobility
New forms of vehicle use and ownership
 • Launch of online car-pooling and car-sharing schemes
 • Responsible car-use (eco-driving etc)
 • Use of clean vehicles
 • Charging points for electric vehicles
 • Mobility as a Service (MaaS)
 • Testing automated vehicles
Freight distribution
 • New regulations for freight distribution
 • Use of clean vehicles
 • Create new platforms for freight transfer
 • Introducing cargo bikes
Mobility management
 • Adoption of workplace travel plans
 • Adoption of school travel plans
 • Create/establish mobility centers and on-line information services (eg travel planner)
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Elaboration of educational materials
 • Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders
 • Provision of incentives and bonuses to employers
 • Permanent access restriction to city centres
 • Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas
 • Create systems for buses and walking trains
 • Development of systems and equipment for measuring air quality in public places
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas
Participation in related EU initiatives:
 • European Week of Sport
 • The CIVITAS Initiative