Participating towns and cities

SlovakiaPrešov, Slovakia

Website:
Population:
88.680 inhabitants
Department:
Odbor dopravy, oddelenie dopravnej mobility.
Contact:
Andrascik
Hlavná 73, 080 01 Prešov
(++421) 051/3100229

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Prešov organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
17 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
18 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
19 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
20 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
Rodinný cyklovýlet na hrad Šebeš (24 km, vhodné pre deti od 10 rokov a v sprievode rodiča)
Cyklovýlet 3 hrady: Šebeš - Medzianky - Kapušany (66 km, vhodné pre nadšených cykloturistov)
Zraz a štart oboch cyklovýletov je na Hlavnej ulici pred Mestským úradom o 10:00 hod.
21 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
22 September
Bezplatná doprava pre všetkých cestujúcich na denných linkách v celej sieti MHD Prešov.
Alternatívna doprava v Prešove (Hlavná ul.) - jazdy zručnosti - súťaže pre deti - ukážky bezpečnej jazdy.
Krátkodobá uzávierka Ul. 17. novembra v úseku od križovatky s Ul. Kúpeľná po križovatku s Ul. Francisciho s cieľom vyhradenia pre vozidlá MHD a ostatnú verejnú osobnú dopravu.

Permanent measures Permanent measures

Prešov implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)

Car-free day Car-free day

Prešov carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ul. 17. novembra v úseku od križovatky s Ul. Kúpeľná po križovatku s Ul. Francisciho