Participants

Contact & Activities

Participating city

Prešov
88.680 inhabitants

Local contact

Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Lendacký
Hlavná 73, 080 01 Prešov
++421 051/3100217

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
17 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
18 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
19 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
20 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
Rodinný cyklovýlet na hrad Šebeš (24 km, vhodné pre deti od 10 rokov a v sprievode rodiča)
Cyklovýlet 3 hrady: Šebeš - Medzianky - Kapušany (66 km, vhodné pre nadšených cykloturistov)
Zraz a štart oboch cyklovýletov je na Hlavnej ulici pred Mestským úradom o 10:00 hod.
21 September
Bezplatná doprava na denných linkách v celej sieti MHD Prešov pre tých cestujúcich, ktorí použijú ako cestovný doklad platný vodičský preukaz
(vydaný v ktoromkoľvek štáte Európskej únie) spolu s originálom technického preukazu svojho osobného motorového vozidla.
22 September
Bezplatná doprava pre všetkých cestujúcich na denných linkách v celej sieti MHD Prešov.
Alternatívna doprava v Prešove (Hlavná ul.) - jazdy zručnosti - súťaže pre deti - ukážky bezpečnej jazdy.
Krátkodobá uzávierka Ul. 17. novembra v úseku od križovatky s Ul. Kúpeľná po križovatku s Ul. Francisciho s cieľom vyhradenia pre vozidlá MHD a ostatnú verejnú osobnú dopravu.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Ul. 17. novembra v úseku od križovatky s Ul. Kúpeľná po križovatku s Ul. Francisciho
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)