Participants

Contact & Activities

Participating city

Trnava
65.536 inhabitants

Local contact

Úsek marketingu a komunikácie
Petra Vráblová
Mesto Trnava
Hlavná ulica 1
917 71 Trnava
++421 0949117920

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
- Do práce na bicykli
- počas celého týždňa zľavnený vstup do mestskej plavárne pre občanov mesta Trnava po preukázaní sa lístkom z MHD alebo kartičkou na zdieľané bicykle.
- komunitný projekt Bicykel do každej rodiny - mestská zbierka bicyklov, ktoré boli distribuované tým, ktorí ich potrebujú (august - september)
- tvorba Plánu udržateľnej mobility (začiatok august 2020)
- interaktívne prednášky s MsP na radnici na tému "Kým vyrazíš do mesta" pre vybrané základné školy (dopravná vychová, bezpečná chôdza a bicyklovanie,...)
- symbolické kreatívne uzavretie vozidla vedúcich mesta za pomoci žiakov základných škôl a ich výtvorov na tému "čistejšie dopravy" a "udržateľnej mobility"
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
- "Do školy bez auta" (do konca septembra) - motivácia žiakov jazdiť do školy bicyklom, kolobežkou, peši...(traja najlepší žiaci každej triedy ocenení na konci mesiaca plusovými bodmi, školskými poukazmi, ale aj hmotné odmeny z mesta)
- kreatívno-literárne súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa (vytvorenia projektu aj s textovou časťou, kde sa zamerajú na zníženie frekvencie využitia automobilovej dopravy v našom meste, na rozvoj infraštruktúry cyklotrás, využívania kolobežiek atď. - tie najlepšie budú ocenené)
17 September
- Do práce na bicykli
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
- počas celého týždňa zľavnený vstup do mestskej plavárne pre občanov mesta Trnava po preukázaní sa lístkom z MHD alebo kartičkou na zdieľané bicykle.
- zahájenie interaktívnych prednášok pre ZŠ v spolupráci s MsP, ich realizácia bude prebiehať na všetkých školách počas celého školského roka
- "Do školy bez auta" (do konca septembra) - motivácia žiakov jazdiť do školy bicyklom, kolobežkou, peši...(traja najlepší žiaci každej triedy ocenení na konci mesiaca plusovými bodmi, školskými poukazmi, ale aj hmotné odmeny z mesta)
- kreatívno-literárne súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa (vytvorenia projektu aj s textovou časťou, kde sa zamerajú na zníženie frekvencie využitia automobilovej dopravy v našom meste, na rozvoj infraštruktúry cyklotrás, využívania kolobežiek atď. - tie najlepšie budú ocenené)
18 September
- Do práce na bicykli
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
- počas celého týždňa zľavnený vstup do mestskej plavárne pre občanov mesta Trnava po preukázaní sa lístkom z MHD alebo kartičkou na zdieľané bicykle.
- Raňajky pre nemotoristov - pre každého kto sa preukáže lístkom z MHD, alebo príde na bicykli čaká čerstvá káva, pečivo a ovocie
- "Do školy bez auta" (do konca septembra) - motivácia žiakov jazdiť do školy bicyklom, kolobežkou, peši...(traja najlepší žiaci každej triedy ocenení na konci mesiaca plusovými bodmi, školskými poukazmi, ale aj hmotné odmeny z mesta)
- kreatívno-literárne súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa (vytvorenia projektu aj s textovou časťou, kde sa zamerajú na zníženie frekvencie využitia automobilovej dopravy v našom meste, na rozvoj infraštruktúry cyklotrás, využívania kolobežiek atď. - tie najlepšie budú ocenené)
19 September
Mocný opasok - GPS hra pre celé rodiny, zadáva úlohy prostredníctvom mobilných telefónov, sprevádza hráčov na prechádzke historickým centrom mesta. Na každom stanovišti čakajú hráčov historické postavy v životnej veľkosti. (dostupná bola aj celé leto)
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
20 September
Mocný opasok - GPS hra pre celé rodiny, zadáva úlohy prostredníctvom mobilných telefónov, sprevádza hráčov na prechádzke historickým centrom mesta. Na každom stanovišti čakajú hráčov historické postavy v životnej veľkosti. (dostupná bola aj celé leto)
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
21 September
- Do práce na bicykli
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
- počas celého týždňa zľavnený vstup do mestskej plavárne pre občanov mesta Trnava po preukázaní sa lístkom z MHD alebo kartičkou na zdieľané bicykle.
- lekcie Nordic Walking v Kamennom mlyne - zdravá horská chôdza v meste
- "Do školy bez auta" (do konca septembra) - motivácia žiakov jazdiť do školy bicyklom, kolobežkou, peši...(traja najlepší žiaci každej triedy ocenení na konci mesiaca plusovými bodmi, školskými poukazmi, ale aj hmotné odmeny z mesta)
- kreatívno-literárne súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa (vytvorenia projektu aj s textovou časťou, kde sa zamerajú na zníženie frekvencie využitia automobilovej dopravy v našom meste, na rozvoj infraštruktúry cyklotrás, využívania kolobežiek atď. - tie najlepšie budú ocenené)
22 September
- Do práce na bicykli
- Vypočítajte si online vašu ekologickú stopu a získajte zaujímave ceny
- počas celého týždňa zľavnený vstup do mestskej plavárne pre občanov mesta Trnava po preukázaní sa lístkom z MHD alebo kartičkou na zdieľané bicykle.
- bezplatné premietanie filmu Ľudský rozmer - Čo sa stane, keď do stredu našich výpočtov umiestnime človeka a jeho potreby? Architekt – vizionár Jan Gehl a jeho kolegovia sa snažia oslobodiť mestá od nadvlády automobilov a vytvoriť priestor pre chodcov a cyklistov. Chcú navrhovať mestá ako miesta pospolitosti a blízkosti.
- bezplatná preprava v MHD ale aj prímestských spojoch po preukázaní sa VP
- "Do školy bez auta" (do konca septembra) - motivácia žiakov jazdiť do školy bicyklom, kolobežkou, peši...(traja najlepší žiaci každej triedy ocenení na konci mesiaca plusovými bodmi, školskými poukazmi, ale aj hmotné odmeny z mesta)
- kreatívno-literárne súťaže pre žiakov 1. a 2. stupňa (vytvorenia projektu aj s textovou časťou, kde sa zamerajú na zníženie frekvencie využitia automobilovej dopravy v našom meste, na rozvoj infraštruktúry cyklotrás, využívania kolobežiek atď. - tie najlepšie budú ocenené)
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
 • Enlargement of pavements
New forms of vehicle use and ownership
 • Use of clean vehicles
Freight distribution
 • Introducing cargo bikes
Mobility management
 • Elaboration of educational materials