Participating towns and cities

SlovakiaTrenčianske Teplice, Slovakia

Population:
3.985 inhabitants
Department:
Podnikanie a životné prostredie
Contact:
Libuša Sedláková
Ul. gen. M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
91451
(++421) 326556726
Trenčianske Teplice already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Trenčianske Teplice organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Zverejnenie súťaže Odfoť sa v modrom o najobľúbenejšiu fotku.
18 September
Anketa pre občanov ohľadom bicyklovania sa v meste
22 September
Ukončenie súťaže Odfoť sa v modrom o najobľúbenejšiu fotku.

Permanent measures Permanent measures

Trenčianske Teplice implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc) planned