Participating towns and cities

SlovakiaVeľké Kapušany, Slovakia

Website:
Population:
9.760 inhabitants
Department:
projektový manažment
Contact:
Andrea Soltészová
sídl. L.N. Tolstého č. 1, 079 01 Veľké Kapušany
07901
(++421) 915977219
Veľké Kapušany already registered 3x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2022 2021 2020

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Veľké Kapušany organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

16 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
17 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
18 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
19 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
20 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
21 September
Propagácia ekologickej formy dopravy.
22 September
Dňa 22.09.2020 sa uzatvorí cesta časť sídl. L.N. Tolstého pred budovou MsÚ.
V tomto termíne samospráva mesta poskytne verejné priestranstvo na propagáciu udržateľnej dopravy. Pozornosť bude venovaná bicyklovaniu, cyklodoprave,, elektromobilite a pod. Deťom materských škôl a žiakom základnej školy samospráva v spolupráci s CVČ pripravilo dopravné ihrisko a množstvo iných zaujímavých hier.
Zároveň Mesto Veľké Kapušany vyhlásilo súťaž z príležitosti Svetového a Európskeho dňa bez áut pod názvom : „Čistejšia doprava pre všetkých!“
Vymeň auto za bicykel, kolobežku , alebo svoje nohy, pomôž znížiť emisie uhlíka, zlepšiť
kvalitu ovzdušia v našom meste.
Vyber sa do školy alebo do práce inak ako na aute pošli foto a vyhraj.
Kedy? - 22. septembra 2020
Ako na to? - fotografiu pripoj do komentára pod tento status.
Žrebovanie sa uskutoční 23.septembra 2020. Vyhrať môžeš ceny, ktoré do súťaže venovali organizátori kampane.
Súťaž sa uskutoční z príležitosti kampane Európskeho týždňa mobility, ktorá prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľné spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza, cyklistika a pod.
Bližšie informácie: www.facebook.com/mestovelkekapusany

Permanent measures Permanent measures

Veľké Kapušany implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Develop public bicycle hiring and sharing systems planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Installation of charging points for e-bikes planned
Launch of free-floating bike-sharing schemes planned
Pedestrianisation
Create or enlarge pedestrian streets planned
Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc) planned
Extension or creation of new greenways planned
Traffic calming and access control scheme
Speed reduction programmes in zones near schools
Reduction of outside parking zones planned
Create park and ride stations planned
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Elaboration of new residential areas planned
Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme planned
Accessibilities
Create the tactile pavements planned
Create wheelchair ramps
Enlargement of pavements planned
Elaboration of sound devices in traffic lights planned
Removal of architectonic barriers planned
Launch of accessibility plans planned
Create useful tool for people with reduced mobility planned

Car-free day Car-free day

Veľké Kapušany carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
Dňa 22.09.2020 sa uzatvorí cesta časť sídl. L.N. Tolstého pred budovou MsÚ.
V tomto termíne samospráva mesta poskytne verejné priestranstvo na propagáciu udržateľnej dopravy. Pozornosť bude venovaná bicyklovaniu, cyklodoprave,, elektromobilite a pod. Deťom materských škôl a žiakom základnej školy samospráva v spolupráci s CVČ pripravilo dopravné ihrisko a množstvo iných zaujímavých hier.
Zároveň Mesto Veľké Kapušany vyhlásilo súťaž z príležitosti Svetového a Európskeho dňa bez áut pod názvom : „Čistejšia doprava pre všetkých!“
Vymeň auto za bicykel, kolobežku , alebo svoje nohy, pomôž znížiť emisie uhlíka, zlepšiť
kvalitu ovzdušia v našom meste.
Vyber sa do školy alebo do práce inak ako na aute pošli foto a vyhraj.
Kedy? - 22. septembra 2020
Ako na to? - fotografiu pripoj do komentára pod tento status.
Žrebovanie sa uskutoční 23.septembra 2020. Vyhrať môžeš ceny, ktoré do súťaže venovali organizátori kampane.
Súťaž sa uskutoční z príležitosti kampane Európskeho týždňa mobility, ktorá prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľné spôsoby dopravy, ako sú pešia chôdza, cyklistika a pod.