Participants

Contact & Activities

Participating city

Mestská časť Bratislava-Ružinov
73.250 inhabitants

Local contact

Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy
Mgr. Alexandra Szökeová
Mierová 21, Bratislava
++421 908797116

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
Dopravná výchova - ZŠ Bratislava Ružinov. Podujatie pre deti 1. stupňa základných škôl Mierová a Borodáčová v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Súčasťou podujatia bude mobilné dopravné detské ihrisko, oboznámenie sa hravou formou s dopravným značením a zásadami bezpečného pohybu na bicykli alebo kolobežke, základy prvej pomoci. Predstavenie ďalších dielov informatívnej brožúry pre deti - Bicyklujeme s Brankom a Ruženkou - Cesty do školy, Údržba bicykla. Súčasťou je aj trvalé opatrenie, ktoré bude riešené pre všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Ružinova - montáž stojanov na bicykle, kolobežky a servisných stojanov.
18 September
V spolupráci s dobrovoľníkmi v rámci akcie Naše mesto vytvoríme detské dopravné ihrisko na ulici Čmelíkova. Ihrisko bude obsahovať zvislé aj vodorovné dopravné značenie a bude prístupné neobmedzene širokej verejnosti.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)