Participants

Contact & Activities

Participating city

Galanta
15.500 inhabitants

Local contact

Oddelenie spoločenských služieb
Ing. Tibor Drozd
Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta
++421 00421905249290

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
17 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
18 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
19 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
20 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
21 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
Výstava výtvarných diel na tému Čistejšia doprava pre všetkých v budove mestského úradu Galanta.
22 September
Organizácia propagačných podujatí na školách v rámci mesta Galanta s tematikou udržateľnej mobility. Prehlbovanie ekologického cítenia a myslenia detí.
Výtvarná súťaž v dobe trvania kampane na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta na tému Čistejšia doprava pre všetkých.
Výstava výtvarných diel na tému Čistejšia doprava pre všetkých v budove mestského úradu Galanta.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Elaboration of new residential areas
Accessibilities
  • Elaboration of sound devices in traffic lights
Mobility management
  • Permanent access restriction to city centres