Participants

Contact & Activities

Participating city

Svit
7.635 inhabitants

Local contact

Daniela Virostko
Hviezoslavova 32, 059 21 Svit
+421917622658

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
17 September
ZŠ Komenského - 4.A,B – vychádzka mestom Svit /prechody pre chodcov, dopravné značky/; 1.B – dopravné ihrisko /bezpečnosť na ceste/ 15 žiakov; 2.B – išli sme osobne /vlaková, autobusová stanica, cyklistický chodník – rozhovory; 2.A – Bezpečne do školy 19 žiakov; 3.A,B,C,Š – Cestou do školy 62 žiakov; 0. ročník – oboznámenie sa s dopravnými prostriedkami 9 žiakov; 1.A,C – Bezpečne do školy a zo školy 35 žiakov; ŠKD – Mobilita – vieme, čo to znamená: Bez áut je nám fajn, Lietajúci koberec, Ekovláčik plný detí, Balón Prepraváčik; 5.A-Š – Smer cyklochodníky Svitu; 7.B – Do školy na bicykli
18 September
- Bezpečne na kolobežke - 1. ročník Spojená škola Mierová (Mestská polícia Svit- preventista, pedagogický zbor)
- Poznáme dopravné značky? - 3. ročník Spojená škola Mierová (Mestská polícia Svit- preventista, pedagogický zbor)
21 September
- Bezpečne na kolobežke- 2. ročník Spojená škola Mierová (Mestská polícia Svit- preventista, pedagogický zbor)
- Bezpečne na bicykli- 4. ročník Spojená škola Mierová (Mestská polícia Svit- preventista, pedagogický zbor)
22 September
-9.00 - Jazda zručnosti pre predškolákov MŠ Mierová Svit (Mestská polícia Svit- preventista, pedagogický zbor) - dopravné ihrisko ZŠ Komenského - jazda na odrážadlách, bicykloch a kolobežkách

10.30 h - Prejdime sa spolu - MŠ Pod Skalkou Svit (Mestská polícia Svit- preventista, pedagogický zbor) ako prechádzať po chodníkoch a ako sa správať na priechodoch pre chodcov
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Develop public bicycle hiring and sharing systems
 • Launch of free-floating bike-sharing schemes
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Extension or creation of new greenways
Traffic calming and access control scheme
 • Reduction of outside parking zones
 • Elaboration of new residential areas
 • Introduction or expansion of Urban Vehicle Access Regulation Scheme
 • Other: vybudovanie nabíjacej stanice a k tomu prislúchajúcich park. miest (zároveň zníženie počtu verej. park. miest) pre elektromobily - už realizované
Accessibilities
 • Enlargement of pavements
 • Create useful tool for people with reduced mobility