Participants

Contact & Activities

Participating city

Krzyż Wielkopolski
6.800 inhabitants

Local contact

Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
Jolanta Klocek
ul. Wojska Polskiego 14
64-761 Krzyż Wlkp.
++48 672564145

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
17 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
18 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
19 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
20 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
21 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych
22 September
Organizacja konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych