Participating towns and cities

Norway Fitjar kommune (Fitjar) , Norway

Population:
3.200 inhabitants
Department:
Teknisk
Contact:
Randi Habbestad
Postboks 83
5418 Fitjar kommune
(++47) 95037035
Fitjar kommune (Fitjar) already registered 1x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Fitjar kommune (Fitjar) organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

22 September
Fitjar kommune og Fitjar Frivilligsentral inviterer til mobilitetsdag 22.september.
Skyttelbuss vil gå i rute heile dagen, det er gratis å ta bussen.
kl.10.30 Fitjar Olympiade i rullator v/Fitjar vgs.
skule. Stad: Havnahuset. Opning v/ordførar.
kl.11.00 Informasjon om Mobilitetsprosjektet
v/Rådmann, kultursalen FKIB
Kl. 11.15 Sykkelinspirasjon v/ Einar J. Grieg,
"sykkelgeneral" i Bergen kommune.
Kl.12.00 Sykkel/gåtur m/ rebus i sentrum.
Premiering ved trekning.
Ute v/FKIB: Demo av el-sykkel v/Sport 1
Gratis matservering v/Engesund visningsenter og
"Nye" PS Bryggekafè.
kl.17.00 velkomen v/Rådmann i kultursal FKIB
Kl.17.15 Sykkelinspirasjon v/ Einar J. Grieg,
"sykkelgeneral" i Bergen kommune.
Frå kl. 17.30
Ute v/FKIB: Demo av el-sykkel v/Sport 1
Minisykkelverkstad og balanseløype sykkel
v/Team Rynkeby
Kl. 18.00 Sykkeltur m/Team Rynkeby rundt
Vestbøstad eller eiga rebusløype i sentrum
ein kan sykle eller gå. Påmelding og
premiering ved trekning. Trygg trafikk blir
med.
Gratis matservering v/Engesund
visningsenter og "Nye" PS Bryggekafè.
Nb. På innandørs arrangementet må alle registrerast med
namn og telefonnummer i vår gjestebok.
Hugs avstand og handhygiene