Participating towns and cities

NorwayMolde, Norway

Population:
26.995 inhabitants
Department:
Molde Municipality, Plan and development
Contact:
Anita Gjørven
Rådhusplassen 1,
6413 Molde
Molde already registered 2x for EUROPEANMOBILITYWEEK in: 2020 2019

Participation 2020

Activities within the week Activities within the week

Molde organises activities during EUROPEANMOBILITYWEEK 2020, taking into account the annual theme.

17 September
07:30-08:30 Takk for at du sykler og går - Utdeling av kaffe og refleks langs gang/sykkelvegen ved Glamoxbrua og Sykkeltelleren på Retiro
09:00-11:30 Statens Vegvesen har digitalt Gåseminar
18:00 Felles sykkeltur Sentrum-Nordbyruta-Sentrum
19 September
Bilfri dag i Molde sentrum
PARKeringsplass i Fjordgata
11:00-14:00- Aktivitet på rådhusplassen:
- Gratis sykkelservice
- Utdeling av sykkeldekk fra reTyre
- Demonstrasjon av ulike transportmidler
- Bli med på en historisk sykkeltur «Det gylne triangel» Felles avgang kl. 13, eller ta turen selv med kart-app og fortellere på utvalgte punkt mellom 12-14.

Permanent measures Permanent measures

Molde implements one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.

New or improved bicycle facilities
Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc) planned
Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Traffic calming and access control scheme
New traffic regulations: traffic circulation and parking planned
Accessibilities
Create the tactile pavements
New forms of vehicle use and ownership
Mobility as a Service (MaaS) planned
Mobility management
Launch of awareness-raising campaigns
Development of travel plans / mobility plans in consultation with local stakeholders planned
Launch of seamless transport modes to facilitate access to business areas or other social areas planned
Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas

Car-free day Car-free day

Molde carries out a Car-Free Day 2020 and closes off one or more streets to traffic, and opens it to pedestrians, cyclists and public transport.

Zone opened to residents on Car-Free Day:
The main street through Molde city centre, Storgata.