Participants

Contact & Activities

Participating city

Håbo ()
21.500 inhabitants

Local contact

Streets and parks departement
Simon Lange
746 80, Centrumgränd 2, BÅLSTA
++46 171464357

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Informationskampanj - Trafikantveckan och fossilfria resor
17 September
Informationskampanj - Håbo kommuns nya cykelbanor
Potentiellt fysiska åtgärder som att dela ut sadelskydd osv.
18 September
Informationskampanj - Konkretisering av strategier, planer och program
19 September
Informationskampanj - Sortering av matavfall
20 September
Informationskampanj - Varför cykla?
21 September
Informationskampanj - Laddplatser/Laddstolpar
22 September
Informationskampanj - "Testcyklist", initiativ från EKR som låter deltagare prova livet utan bil.