Participants

Contact & Activities

Participating city

Gmina Czernichów
14.500 inhabitants

Local contact

Zespół ds. Ekologi i Ochrony Klimatu
Ewelina Śmiech
ul. Gminna 1
32-070 Czernichów
++48 12 270 21 04

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach na temat ochrony powietrza poprzez rezygnację z jady samochodem na rzecz jazdy rowerem, korzystanie z komunikacji miejskiej i propagowanie bezpieczeństwa na drodze. Blask jest cool-bądź widoczny na drodze. Plakat informacyjno-reklamujący. Informacja na stronie Urzędu Gminy, w mediach społecznościowych w prasie lokalnej. Każdy kto przyjedzie na rowerze do oddziałów Biblioteki Publicznej na terenie gminy Czernichów otrzyma do wypożyczonych książek odblask lub inny gadżet rowerowy.
17 September
Prezentacja zdjęć. Każdy kto przyjedzie do oddziałów Biblioteki Publicznej na terenie gminy Czernichów otrzyma do wypożyczonych książek odblask lub inny gadżet rowerowy.
18 September
W przypadku ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologiczny wizyty w szkołach będą zastąpione filmem informacyjno-edukacyjnym, który zostanie przekazany wychowawcą klas w celu odtworzenia na godzinach wychowawczych.
19 September
Propagowanie ETZT przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i lokalami gastronomicznymi.
20 September
Rowerowe zwiedzanie gminy Czernichów pod hasłem Czyste Powietrze Wspólna Sprawa - Dzień bez Samochodu. Przejazd lub przejście przez ciekawe pod względem turystycznym, krajobrazowym miejsca znajdujące się na terenie gminy Czernichów. Pięć punktów w których rozdawane będą pakiety startowe:
1. Czernichów, przy urzędzie gminy - ekodoradcy i firma StarComp;
2. Kamień, parking przy szkole - Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa i Towarzystwo Przyjaciół Kamienia;
3. Przeginia Duchowna, parking przy Kajasówce - Lasy Państwowe i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego;
4. Rybna, altana przy ul. Dolnej - pracownicy Biblioteki Publicznej;
5. Wołowice, wiata na wzgórzu Krzemiennik - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Wołowice.
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Odkrywam Gminę Czernichów na Rowerze". Nagrody.
21 September
Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach na temat ochrony powietrza poprzez rezygnację z jady samochodem na rzecz jazdy rowerem, korzystanie z komunikacji miejskiej i propagowanie bezpieczeństwa na drodze. Blask jest cool-bądź widoczny na drodze.
22 September
Spotkanie autorskie w Bibliotece Publicznej w Rybnej o wyprawach rowerowych po Polsce i Europie. Prezentacja zdjęć.
Spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach na temat ochrony powietrza poprzez rezygnację z jady samochodem na rzecz jazdy rowerem, korzystanie z komunikacji miejskiej i propagowanie bezpieczeństwa na drodze. Blask jest cool-bądź widoczny na drodze.
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
Gra terenowa. Przejazd lub przejście przez punkty kontrolne znajdujące się na terenie gminy Czernichów, obsługiwane przez lokalne organizacje: sportowcy,koło gospodyń wiejskich, strażacy, Lasy Państwowe, Urząd Gminy... Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Odkrywam Gminę Czernichów na rowerze". Nagrody. Promocja w mediach społecznościowych, strona internetowa Urzędu Gminy, prasa lokalna. Plakat.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Other: "Zintegrowana Komunikacja Aglomeracyna w Gminie Czernichów-ciąg pieszo Czernichów- Zagacie + parking park & ride + park&bike lata realizacji 2020 - 2022
Traffic calming and access control scheme
  • Speed reduction programmes in zones near schools
  • Create park and ride stations