Participants

Contact & Activities

Participating city

Bełchatów
67.000 inhabitants

Local contact

Urząd Miasta Bełchatowa
Aneta Dłubakowska
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
++48 044 733 51 44

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
17 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
18 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
19 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
20 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
21 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
22 September
Organizacja w szkołach i przedszkolach akcji promujących wśród dzieci i młodzieży przepisy ruchu drogowego dotyczące bezpiecznego poruszania się na drodze/chodniku/ścieżce rowerowej. W tym celu Straż Miejska zorganizuje zajęcia w ramach miasteczka ruchu drogowego oraz prelekcje poświęcone bezpieczeństwu na drodze.
W związku z Dniem Bez Samochodu, magistrat zachęca pracowników zarówno Urzędu Miasta jak i wszystkich Spółek oraz jednostek prowadzonych przez Miasto Bełchatów do pozostawienia samochodów w miejscu zamieszkania i skorzystania z pojazdów transportu publicznego, rowerów lub innych nieemisyjnych środków transportu.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, przeprowadzona będzie również akcja znakowania rowerów obok budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1
Carrying out a Car-Free Day event by closing one or more streets to traffic, and opening it to pedestrians, cyclists and public transport. This should preferably happen on 22 September to mark your town or city as part of World Car-Free Day.
Zone opened to residents on Car-Free Day:
W związku z Dniem Bez Samochodu, magistrat zachęca pracowników zarówno Urzędu Miasta jak i wszystkich Spółek oraz jednostek prowadzonych przez Miasto Bełchatów, do pozostawienia samochodów w miejscu zamieszkania i skorzystania z pojazdów transportu publicznego, rowerów lub innych nieemisyjnych środków transportu.
Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Bełchatowie, przeprowadzona będzie również akcja znakowania rowerów obok budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
  • Extension or creation of new greenways
Public transport services
  • Use of ecological vehicles for public transport fleets
Traffic calming and access control scheme
  • Create park and ride stations
Mobility management
  • Launch of awareness-raising campaigns
  • Elaboration of educational materials