Participants

Contact & Activities

Participating city

Sollentuna
70.000 inhabitants

Local contact

Samhällsbyggnadsavdelningen
Inger Mattsson
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
++46 8 579 219 33

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Annons i lokaltidningarna om vilka satsningar för hållbara transporter, som gjorts senaste året och vilka som är planerade.
Vid cykelställ och på andra strategiska platser sätter vi upp lappar med en QR-kod och uppmaning att delta i tävling. QR-koden leder till kommunens webbplats, där det finns en ny fråga varje dag. Frågan kopplas till kommunens nya digitala cykelkarta. Tävlingen marknadsförs också via sociala media.
Utskick till föreningar i kommunen med pdf som uppmanar till att delta i tävlingen och att ta cykeln till föreningsträffarna. Ev. bifogas papperscykelkartor också.
17 September
Tävlingen.
18 September
Tävlingen.
19 September
Tävlingen.
20 September
Tävlingen.
21 September
Film i sociala media som ger tips inför höst-/vintercykling.
22 September
Tävlingen.
Invigning av nytt cykelstråk visas i sociala kanaler i form av en film med politiker som cyklar och håller tal.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
Public transport services
  • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)