Participants

Contact & Activities

Participating city

Piteå
41.000 inhabitants

Local contact

Piteå kommun
Frida Pettersson
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen
Stadsporten, Västergatan 10
941 32 Piteå
941 52 Piteå
++46 0703390301

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling.
17 September
Invigning av ny gång- och cykelväg efter Bisittarevägen i Hortlax. Projektet bidrar till en tryggare trafikmiljö vid skolorna i Hortlax.
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling.
18 September
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling.
19 September
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling.
20 September
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling..
21 September
Invigning av ny gång- och cykelväg vid Backgårdsskolan i Norrfjärden. Projektet bidrar till en tryggare trafikmiljö vid skolan.
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling.
22 September
Utställning som främjar hållbara resor i Piteå kommuns lokal/reception stadsporten Västergatan 10. tex. visning av låd-elcykel, innovativ presentation av de globala målen för hållbar utveckling.
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
 • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
 • Improvement of bicycle facilities (parking, locks etc)
 • Other: Symboler på cykelvägar för att förtydliga för cyklister och fotgängare.
Pedestrianisation
 • Create or enlarge pedestrian streets
 • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
 • Other: Symboler på gångvägar för att förtydliga för fotgängare och cyklister.
Public transport services
 • Improvement and extension of the public transport network (creation of HOV lanes for public transport modes, new stops, new lines, reserved areas etc)
 • Use of ecological vehicles for public transport fleets
 • Development of new technologies to improve public transport
 • Other: Piteå kommun har upphandlat elbussar på lokaltrafiknätet med start juli 2021. Implementering pågår.
Accessibilities
 • Create the tactile pavements
 • Create wheelchair ramps
 • Lowering of pavements
 • Enlargement of pavements
Freight distribution
 • Introducing cargo bikes
Mobility management
 • Launch of awareness-raising campaigns
 • Organisation of regular fora or surveys on public opinions and ideas