Participants

Contact & Activities

Participating city

Dębica ()
47.000 inhabitants

Local contact

Wydział Promocji
MONIKA ROJEK-KAŁEK
ul. Ratuszowa 2, Dębica
++48 146838233

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
• Ogłoszenie konkursu plastycznego „Zeroemisyjna mobilność dla każdego””, który skierowany byłby do uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygniecie konkursu 22 września.
• Akcja promocyjna – „ Zeroemisyjna mobilność dla każdego” – prezentacja multimedialna dla przedszkolaków oraz dla szkół podstawowych, która zostanie przekazana do placówek.
17 September
• Ogłoszenie konkursu plastycznego „Zeroemisyjna mobilność dla każdego””, który skierowany byłby do uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygniecie konkursu 22 września.
• Akcja promocyjna – „ Zeroemisyjna mobilność dla każdego” – prezentacja multimedialna dla przedszkolaków oraz dla szkół podstawowych, która zostanie przekazana do placówek.
18 September
• Ogłoszenie konkursu plastycznego „Zeroemisyjna mobilność dla każdego””, który skierowany byłby do uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygniecie konkursu 22 września.
• Akcja promocyjna – „ Zeroemisyjna mobilność dla każdego” – prezentacja multimedialna dla przedszkolaków oraz dla szkół podstawowych, która zostanie przekazana do placówek.
19 September
• Spot reklamowy, który będzie wyświetlany w autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej na temat ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu.
20 September
• Spot reklamowy, który będzie wyświetlany w autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej na temat ekologicznych form mobilności, takich jak: środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu.
21 September
• Ogłoszenie konkursu plastycznego „Zeroemisyjna mobilność dla każdego””, który skierowany byłby do uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygniecie konkursu 22 września.
• Akcja promocyjna – „ Zeroemisyjna mobilność dla każdego” – prezentacja multimedialna dla przedszkolaków oraz dla szkół podstawowych, która zostanie przekazana do placówek.
22 September
• Podsumowanie konkursu plastycznego „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”, który skierowany byłby do uczniów szkół podstawowych.
• Ogłoszenie konkursu plastycznego „Zeroemisyjna mobilność dla każdego””, który skierowany byłby do uczniów szkół podstawowych. Rozstrzygniecie konkursu 22 września.
• Akcja promocyjna – „Zeroemisyjna mobilność dla każdego” – prezentacja multimedialna dla przedszkolaków oraz dla szkół podstawowych, która zostanie przekazana do placówek.