Participants

Contact & Activities

Participating city

Martin ()
53.252 inhabitants

Local contact

Oddelenie projektového manažmentu a cykloturistiky
Alžbeta Laučeková
Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
++421 43 4204 237

Participation 2020

The participant is committed to:

Organising a week of activities, taking into account the focal theme.
16 September
16.9.2020
JAZDÍME BEZPEČNE A PRECHÁDZAME OHĽADUPLNE
- propagačná kampaň s mestskou políciou, spoločne s mestskou políciou deti martinských ZŠ usmerňujú dopravu na najfrekventovanejších priechodoch pre chodcov

16.– 22.9.2020
DOPRAVNÉ IHRISKO HROU - dopravné ihrisko SEVER
- dopravná výchova, oboznámenie žiakov so základnými zásadami bezpečnej jazdy

16.- 22.9.2020
BEZPEČNE A OHĽADUPLNE
- hliadky Mestskej polície mesta Martin usmerňujú pohyb cyklistov nielen v pešej zóne a rozdávajú užitočné rady pre bezpečnú jazdu
17 September
17.9.2020
OLOVRANT PRE CYKLISTOV – pri OD FIX
- olovrant pre cyklistov na cyklochodníku pri obchodnom dome FIX, oproti budove Mestského úradu v Martine od 15.00 hod.
18 September
18.9.2020
OTVORENIE CYKLOCHODNÍKA DO TOMČIAN
- slávnostné otvorenie novovybudovaného chodníka pre peších a cyklistov do Tomčian
19 September
19.9.2019
MARTINSKÁ CELOROČNÁ OLYMPIÁDA REKREAČNÝCH ŠPORTOVCOV – areál SIM
- preteky na kolieskových korčuliach v areáli SIM od 09.00 hod.

19.- 20.9.2020
CESTUJ NA VODIČSKÝ PREUKAZ
- pri nástupe do autobusu sa vodičovi preukážte Vašim platným vodičským preukazom a cestovať môžete zadarmo
20 September
19.- 20.9.2020
CESTUJ NA VODIČSKÝ PREUKAZ
- pri nástupe do autobusu sa vodičovi preukážte Vašim platným vodičským preukazom a cestovať môžete zadarmo
22 September
22.9.2020
KOLOBEŽKOVÝ BIATLON s FATRA SKI
- súťaž pre deti martinských ZŠ s FATRA SKI
Implementing one or more new permanent measure(s), which contribute(s) to modal transfer from private car to environmentally sound means of transport.
Permanent measures implemented this year:
New or improved bicycle facilities
  • Improvement of bicycle network (creation of new lanes, extension, renovation, signposting etc)
  • Develop public bicycle hiring and sharing systems
  • Launch of free-floating bike-sharing schemes
  • Other: Zlepšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov v pešej zóne v centre mesta vytvorením navádzacích bodov pre cyklistov pri prechode pešou zónou - plánované
Pedestrianisation
  • Improvement of infrastructure (new foot bridges, pavements, road crossings, zebra crossings etc)
Accessibilities
  • Other: Inštalovanie nového osvetlenia 7 priechodov pre chodcov v meste Martin - realizované; Vybudovanie nového chodníka pre peších na Ul. Novákova v Martine a rekonštrukcia existujúcich chodníkov na Ul. Ber
Participation in related EU initiatives:
  • European Week of Sport